Velkommen jyske bank nægter at svare på belastende spørgsmål, hvor svar kan skade jyske Banks troværdighed

En god forklaring kræves, af jyske bank, vi retter alle sider op.

Her er det lidt bedre forklaret
Vi forsøger at øffe et sidste forsøg på dialog med jyske bank.

Sikken tiden går, 1 år er gået og ikke et svar har jyske bank givet.

Sagen mod jyske bank, vil jyske bank åbenbart kun besvare i retten, så må det jo være sådan, men sig ikke at vi ikke har forsøgt at få jyske bank i tale.

Banken vil ikke dialog, og deres brev 31/5 2016 frabeder sig henvender i sagen.
Om jyske bank er lige glade med deres kunder, må du vurderer selv.

Alle sider opdateres efter påske

Nu siger vi også stop, og sætter datoen 13/4 2017 jyske bank kender vores holdning, ja retten må dømme i sagen, da forlig ikke syntes muligt, derfor lukker vi også døre i, således jyske bank får deres elskede retslokale til jura, som bank plejer at benytte frem for dialog.

Se billeder i bare en sag
Var det et krav eller lyver jyske bank

Vi gider ikke være til grin længere, det handler mindre og mindre om erstatning, men at få dommerens ord på hvad jyske bank går og laver i det skjulte.

Vi har oplyst vores tab, både direkte og inddirekte.

Vi har også oplyst at erstatning skal gives efter tabs opgørelsen, både privat og erhverv.

Jyske Bank skal dække alle udgifter betingelsersløst, ud over privat tab og en faktor erstatning for at trække os i 8 år  i helvede, så vi mistede vores liv.

Sagen har koster mange timer at efterforske, det bør ikke skulle være mit problem, slet ikke ved så groft manipulation af sandheden.

også med den tanke at jyske bank ville fortsætte dette her i 20 år til 2028

At jyske bank gav os helvede på jorde, på en stor løgn og bedrag med falsk lån, skal ingen være i tivl om, og slet ikke efter sagen har været for retten i Viborg.

 

jyske Bank skal selvfølge give en os en offenlig undskyldning, og vise at jyske bank mener undskyld.

Hvis vi skulle trække sagen, men det vil jyske bank åbenbart ikke, for min advokat har heller intet nyt fra jyske bank,

og mig vil de jo slet ikke tale med, nej det skal koste store advokat udgifter bare at forsøge at få kontakt med banken.

Vores advokat kender vores holdning, de ved vi snart siger stop og sagen udelukket skal køres i retten.

Hvis jyske bank ikke vil tale med os, og kun vil undgå at betale erstatning, er det som det er.

jyske bank kender sagen og fakta, og har fra starten gamblet, ved at afstå forligs tilbud før sagen blev anlagt, skal nok dele bilag med tilbudet.


Hvad skal vi tale først om i retten, sikkert om jyske bank har begået SVIG.

svig, vildledelse med det formål at få nogen til at foretage en juridisk disposition, fx indgå en aftale, på et urigtigt grundlag, så personen lider et tab eller udsættes for en uventet risiko for et tab. Svig kan bestå i, at forhold forties, eller at der siges noget urigtigt mod bedre vidende. Da svigagtig optræden er skadelig for det økonomiske samliv, knytter retssystemet alvorlige sanktioner hertil. Et løfte, der er fremkaldt ved svig, kan erklæres ugyldigt i medfør af Aftaleloven § 30. Dertil kommer, at svig som udgangspunkt er udtryk for forsæt til formueskade, hvorved den svigagtige adfærd resulterer i en erstatningspligt.

Strafferet
Svig af en vis grovere karakter er kriminaliseret i en række forbrydelser. Den mest almindelige svigsforbrydelse er bedrageri. I nogle få tilfælde indgår ordet svig i forbrydelsens navn, fx mandatsvig og skyldnersvig. I mange andre tilfælde er det imidlertid også strafbart at opnå noget ved at besvige, snyde eller vildlede andre. Ved retsreglerne om åger har man ønsket at beskytte personer, som er særlig udsat for at blive snydt. Det er strafbart ved svig at få nogen til at undlade at stemme til valg til Folketinget eller til kommunalvalg. I nogle tilfælde består forbrydelse i forsøg på at besvige en anden, fx dokumentfalsk, der består i at prøve at snyde nogen med et falsk dokument.

Alt imens jyske bank sikkert tager sagen med sindsro, som de antyder i deres brev, og viser deres holdning i sagen, ved ikke at svare og ikke ønsker dialog.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

 
Nu er tiden kommet og sagen mod jyske bank kan starte igen.

Vi opgiver at få dialog med jyske bank

Har jyske bank taget af kassen, løjet, måske med alle metoder vil forsøge at dække over det skete, det får i svar på i retten.

————-
Politianmeldte jyske bank for at bedrage kunde med falsk lån, og hæver af betroede midler.
Dette skete da Jyske bank ikke regerede på henvendelse fra min advokat op til anmeldelsen.

Dette her er ikke nogen anklage,
På Pengegris og mange sider skriver vi om sagen, eller retter sagerne, Jyske bank benægter alt

Men hvad viser bilagene? Vi opsætter siden tyv kun til Jyske Bank ,
siden er bare en på 3 bogstaver og med et sjovt navn, den er ikke ment som en anklage.

KÆRE JYSKE BANK FORSØGER AT FÅ JER I TALE 🙂

Desværre nægter jyske bank at svare kunde, og fremlægge

kopi af anmodet sikkerhed til Nykredit

kopi af lån i Nykredit på 4.328.000 kr

kopi af anmodning og godkendelse af swap til underlægende lån i Nykredit

spørgsmål til jyske bank er mange,
alle spørgsmål vil blive fremlagt under afhøring af jyske bank og andre som Nykredit og deres rolle

Tænker at Nykredit har haft den rolle, at dække over jyske bank for at kunde ikke måtte opdage noget.

som at der ikke fandtes noget lån, og at kunde derfor var udsat for muligt bedrageri.

Sagen er yderst omfattende og meget svær at forstå for mange,
mød op som tilskuere når sagen skal rets behandles.

klostermarken 10. 8800 Viborg, Retten i Viborg sags nr. BS 99-698/2015

Jyske bank afventer at skulle i retten,
For først der vi jyske bank svare på alle spørgsmål,

og skal således bekræfte at have taget af kassen til falske sikkerhed mm.
løjet lånetilbud hjemtaget nok med henblik på, at snyde eller måske bedrag jyske bank kunde for millioner

Dette skal klarlægges i retten, i det jyske bank ikke vil tale om sagen andre steder.

Jyske bank vil ikke undskylde for at have taget af kassen, og vil i stedet forsøge sig i retten,
Herfra siger vi bare at vi er klar.

Jyske Bank udtaler selv i en anden sag.

Vi har det overordnede princip, som vi altid følger,
at så lang tid en sag verserer i retten, så siger vi det, vi har at sige, i retten
og ikke uden for retten,

siger Peter Stig Hansen, direktør i juridisk afdeling i Jyske Bank

Sagen handler ikke kun om elvagten mod jyske bank

Men handler i høj grad om jyske Banks troværdighed,
og om jyske Banks fundament er sandt.

Se links på forbryder.dk

Det handler om troværdighed, ærlig og om Jyske Banks menneskesyn på deres kunder.

Vores anmeldelse er ikke efterforsket, men kommer først til at køres i civilretten,
Bliver Jyske Bank døm for ved Svig at have taget af kassen, og lave bedrag,
vil der blive fremsendt en ny anmeldelse, hvor en dom lægges til grund for at der skal ske efterforskning, og at Politiet ikke kan holde hånden over banken.

POLITIET VILLE IKKE afhøre vidne, den forurettet i bedragerisag,
SAGEN OM ANMÆLDT BEDRAGERI UDFØRT AF JYSKE BANK MØRKLÆGGES PÅ DENNE MÅDE, DETTE ER IKKE BEVIST OG SKAL DERFOR FØRST EFTERFORSKES.

Følg sagen i Viborg ret

Og til Jyske bank

hallo er der nogen hjemme, en der vil kommenter de beviser som er fundet i sagen.
BS 99-698/2015

Viborg ret. BS 1-698/2015 er der et nyt nummer på eller ?,
Retten har nemlig oplyst dette nr. så der er herfra lidt forvirring
BS 99-698/2015 eller BS 1-698/2015

Du er velkommen til at høre jyske bank svare på spørgsmål,
se spørgsmål som jyske bank ikke vil svare kunde på.
Banknyt.dk

The Danish banks have been so busy cheating their customers.

As Danish farmers and cooperative associations with swaps.

Swaps that only is made to banks,
so they can get more money out of customers, whether many of the bank’s clients went bankrupt afterwards.

it it also happened in other countries, or Danish banks just leading to bad advice,
something it looks planned, that would cheat, its customers with SWAPS

Banks are struggling just to get all the cases of date, so they can keep all, that special Nykredit and Jyske Bank which has many many cases.

And most People’s give up, as banks have spiciale in getting cases withdrawn and outdated.

There is something rotten in the Danish banking.

Renten F1 lån hos Nykredit er 0,000001 % kilde jyske bank
Det er helt umuligt at gennemskue men jeg betaler mere
JYSKE BANKNYT.DK er de helt skrupelløse i Jyske Bank ?

Partner & Invester søges til udvikling og salg af Landsdækkende Franchise koncept.
Inden for el og vvs og alt håndværk.

Du har kendskab til virksomheds koncept udvikling, gerne inden Franchise koncepter.
Og meget gerne branche kendskab, inden for el og vvs, eller andet håndværk.

Konceptet kan og skal udvides, inden for alle håndværks brancher,
Håndværks services / konceptet er under udvikling, men vi er startet.

Derfor kunne vi søge en kapital stærk partner, der vil være med.

Vi skal være fuldt lands dækkende inden for 1 til 2 år, i alle de største Danske byer.
Herefter arbejder vi efter at kunne dække alle yderområder inden for 2 til 4 år.

Vi starter toget nu, og ønsker at have stærk kapital partner med,
Således kan vi fyrer mere kul på og komme hurtig op i fart.

vore målsætning er at blive den mest kendte og mest brugte
Inden for alt akut håndværker vagt services.

Vi er under udvikling, derfor søger vi dig som partner nu.

Har dette fanget din interesse, og ønsker du at være med så ring.

kontakt venligst

Carsten Storbjerg
på telefon +45 40 33 34 00 gerne send en sms.

Kontakt information finder du her.
www.elvagten.dkElvagten

KONTAKT ELVAGTEN 40333400 eller VVSVAGTEN 22227713

Venligst ringEfter at have modtaget Jyske Bank rådgivning og opdager man blevet snydt,
at lyve i jyske bank er god rådgivning.

Ja så priser man sig da lykkelig over det da ikke var en bus eller et stort damp lokomotiv
der kørte en over, selv om man nok har den samme flade fornemmelse bagefter

Rådgivning i jyske bank Casper Dam Olsen jyske bank erhverv Hillerød

OPLYSNINGER ER LIDT RODET
Poker lignede rådgivning, med jyske som dealer, kunne det virke som om, med meget er sket.

———————-
Politi anmeldelse ønsker jyske bank efterforsket for bedrageri.

Findes der retfærdighed, det er bevist at på gernings tidspunktet fandtes intet lån. Nykredit bekræfter 18/10 2016 udnyttelsen af falsk lån

Til Københavns Politi 16/10 2016
Økonomisk Kriminalitet
Politigården
1567 København V

Journal nr. 0100-83966-00085-16
Sags behandler 31165

Att Seniorananklager Boye Pedersen.

CC kopi Statsadvokaten I København
Kampmannsgade 1. 1604 København K

I forbindelse med den afleverede anmeldelse af Jyske Bank, for Bedrageri m.m.
har De vurderet at der ikke er grund til efterforskning.

Deres afgørelse er modtaget 20/9 2016 og truffet ud fra § 749. stk.1
(Politiet afviser en indgivet anmeldelse, hvis der ikke findes grundlag for at indlede efterforskning.)

Vi er ikke enige i deres grund til afvisning. Og indgiver hermed klage.
Vi har grund til at formode at sagen er stærk nok til at kunne give Jyske Bank mindst en Bøde.

Sagen er gennemgået af både Advokat Peter Sørensen og Carsten Storbjerg, der ikke er i tvivl om at straffeloven er blevet overtrådt, på flere punkter.

Vi skal derfor venligst indgive klage over deres afgørelse,
og anmode Politiet se vedlagte beviser igennem, samt afhører Carsten, og gennemgå bilag sagen i sagen.

Et møde hvor Peter Søren og Carsten kan gennemgå anklagen, kan give en bedre forståelse for sagens faktiske omstændigheder,

Sagen er yderst kompleks, og det har været nærmest umuligt at skaffe beviser til sagen, idet både Jyske Bank og Nykredit ikke har villet udlever bilag,

Bilag som kunne hjælpe med en opklaring, er blevet tilbageholdt.
Såfremt Politiet efter et møde, hvor vi sammen kan gennemgå bevis materialet, stadig er af den opfattelse, at Jyske Bank intet ulovligt har fortaget sig, og sagen ikke giver anledning til efterforskning.

Vil dette være et signal, til Jyske Bank, og alle andre om hvad der måtte være tilladt.

Altså er det tilladt, eller i hvert fald IKKE ULOVLIGT:
det handler om anmeldelsen.

1.
at hæve fra en konto med betroet midler, for at betale egne provisioner m.m. uden aftale.

2.
at hæve Provision for et lån der ikke er hjemtaget. Bilag 113.

3.
at hæve Tinglysnings gebyr for et lån der ikke er hjemtaget. Bilag 113.

4.
at hæve Provision til garantier som ikke er stillet. Bilag 109.

5.
at bruge en fuldmagt, udover dens begrænsning. Bilag 149.102. eks. til tinglyse gæld som ikke findes.

6.
at en bank kan stille en garanti på et påforhåndslån, i Nykredit, og med provisionen på 3.5 % af garantien, når gælden er blevet nedbragt, med op mod 500.000 kr. nægter banken så at nedsætte garantien til den faktiske gæld. Nykredit har intet på at Jyske bank skulle have henvendt sig, og heller ikke noget på at der skulle gå 175 dage før Jyske Bank telefonist nægtede at nedsætte garantien til den faktiske gæld. Bilag 43. Bilag 71.

7.
at ved penge udlån, kræve lånet nedbragt væsentligt, og derefter at fortsætte med at hæve renter af det fulde beløb, også det som lånet er krævet nedbragt med. Bilag 73.

8.
at en bank tvinger et en til at sælge en grund, og derefter nægter at modtage provenuet, nægter at oprette en deponerings konto. Bilag 73. Bilag 141.

9.
at tilbageholde oplysninger, og give kunde forkerte oplysninger om hvilket lån han har, Bilag 35. 36. på spørgsmålet i Bilag 149.117. giver direkte forkerte svar. Bilag 149.134.

10.
at give en kunde direkte forkerte oplysninger, for at lyve et lån som hjemtaget. Bilag 31. for at enten undlade at svare eller at bevise lånet over kunden.

11.
at dække over om et lån måtte være hjemtaget, ved bare at oplyse at man ikke kan se det, og så at nægte at bekræfte det. Bilag 31.A (NYT Bilag 31. med tekst 11/10 2016)

12.
at lade aftaler forsvinde, og blive helt væk Bilag 149.132. Bilag 59. og Bilag 60. er væk

13.
at lade en aftale som er lukket, erstatte med en ny aftale uden den er blevet godkendt, for så at sige bilaget bare er ombyttet, og derefter holde tæt med at en godkendt aftale er lukket og tilbage holde bilaget. Bilag 60. Bilag 59. Bilag 37. og Bilag 70. org. side 6 samt Bilag 149.128 Org. Side 11.

14.
at man godt kan bruge den samme byggekonto (byggekredit) i en bank, både samtids og overlappende, til flere forskellige virksomheder. Bilag 110. og Bilag 111.

15.
at en bank godt må godkende budgetter, en bank ved aldrig kan holde. Bilag 100 S.2 Bilag 11. Bilag 39. og Bilag 64.

16.
at det er lovligt efter at have skabt et afhængigheds forhold, at tage overpant, på 100 %

17.
at en bank på spørgsmålet om hvem der har indsat kr. 1.000.000 på sin konto, oplyser at det kan de ikke kan hjælpe med, det er bare ikke pænt specialet, når man får sporet beløbet til, at det er Jyske bank der har indsat beløbet. Bilag 138. Bilag 93. Bilag 94.

18.
at en bankansat fortæller fortrolige oplysninger om anden kunde, og derefter ignorer alle henvendelser. Bilag 71. Bilag 83. Bilag 84. måske ikke ulovligt, men er vel næppe god skik, for en bank virksomhed.

Der er i anmeldelsen mange forhold, som gør sig gældende.

Vi har forsøgt at tale med Jyske Bank. og bede om akt indsigt, således vi selv kunne efterforske, dette har både Nykredit og Jyske Bank modsat sig.

Nykredit har dog, oplyst at de gerne ville udlever de oplysninger det ud bedes, problemet er bare at det er Jyske bank alene som har stået for alt, omkring lånetilbud, således har Nykredit oplyst ikke at kende til meget at det som Jyske bank lavet.

Nykredit har Nægtet at underskrive Bilag 31.A
(medsendes Bilag 31 med tekst 11/10 2016) under henvisning at Nykredit ikke vil lever skyts mod Jyske Bank, dog oplyser Nykredit at de ikke kender til, hvis der skulle eksistere noget hjemtaget lån på 4.328.000 kr.

Nykredit kan ikke se der er hjemtaget noget lån på kr. 4.328.000 kr. og tidslinje og bilag gør det også umuligt.

Nykredit vil gerne sige at lånet Bilag 31. 100 % aldrig er udbetalt.

Alene derfor kan Bilag 35. og Bilag 36 være en tydelig angivelse at lånet ikke er hjemtaget, samt at Jyske Bank ikke har talt sandt.

Jyske Bank har kun en gang, besvarede henvendelser om ønsket aktindsigt
som der er tilsendt banken siden 2013, dette har banken første gang svarede på 17/11 2015 Bilag 89. med ordene at det er Banken ikke forpligtet til.

Det vigtigt at vide, om de angivende forhold er tilladt og dermed lovlige,
således vi alle ved at loven er lige for alle, altså samme regler gælder for alle.

vi kan ikke forstå at Jyske Bank måske gerne må gøre, det som vi har anmeldt for, såfremt, Politiet stadig holder på at retsplejelovens 749, stk 1, finder anvendelse på samtlige forhold, kan det så ikke begrundes.

eller er det af nationale hensyn ikke rejses tiltale mod banken, vi tænker at politiet har talt med Jyske Bank`s advokat, og bestyrelses medlem Philip Baruch, lige før, at Politiet skriver til min advokat i sagen, at de ikke mener Jyske Bank har lavet noget som kan fører til straf.

Det virker påfaldende, at Philip Baruch skriver samtid, at han tager anmeldelsen med sindsro i Bilag 149.134. 31/5 2016

At forstå således: sker der ikke sigtelse i de beviste forhold,
Vil det være en anerkendelse fra Politiet, at alle forhold jyske Bank er anmeldt for,
er fuldt lovlige, og at andre gerne må gøre det samme.

om Politiet, så bare vælger at give Jyske Bank en bøde på 1,00 kr. det vil vise at banken har gjort noget forkert.

Det som Jyske Bank, har lavet:
Fremlægger lidt klarhed neden under, med tidslinie på hvad der er sket.

Politiet anmodes venligst som et minimum, at lave en efterforskning, der kan kaste lys over sagen, således den lille mands retsbevidsthed ikke krænkes, kun fordi vi her har anmeldt Danmarks 3 største Bank.

Hvad er der sket:

Jyske Bank har løjet et lånetilbud Bilag 31. fra Nykredit som værende hjemtaget,
bilaget er vigtigt for Jyske Bank, at lade anmelder til at tro, skulle være hjemtaget,
ellers kan der ikke være tale om noget underlæggende lån til en Rentesikring Bilag 37.

Bilag 37. er en rente sikring på 4.328.000 kr.

En rentesikring på 4.328.000 kr. som Jyske Bank i svarskriftet. 10/2 2015 ved Bilag 70. (de rigtig side tal. 6.) selv oplyser,
at rente swappen er indgået 15/7 2008 og sendt 16/7 2008.

Samme Bilag 70. side 5. her gør Bankens Advokat, det tydeligt at (Rente sikringen) swappen, skal sikker det underlæggende realkreditlån, (det er bilag 31. som der menes)
Dette kan også dokumenteres ved flere bilag som Bilag 40. og Bilag 149.105. flere sider.
Jyske Bank har ikke selv udleveret noget om hvad swap er.

Men er flere steder omtalt fra Jyske banks advokater. som det underlæggende lån.

Der kan ikke være tvivl at Jyske Bank, vil have, at Carsten har hjemtaget låne tilbudet Bilag 31. selv om Jyske Bank lyver om dette, og har løget om det siden 2008 eller lige efter.

Det er derfor alt afgørende for Jyske Bank, at forvirrer Carsten, dels mens han er syg, til at tro han har hjemtaget, lånetilbudet på de 4.328.000 kr. Bilag 31. fra 20/5 2008

Jyske Bank er så venlige at sende en oplysning, 19/2 2010 Bilag 35.
hvor Jyske Bank oplyser at Carsten har lånet,
bemærk at Carsten er ret syg på dette tidspunkt, og det kan bekræftes af både Carsten Læge og Sygehus hvor Carsten blev hasteindlagt akut 2 gange.

Carsten er lidt mere rask i 2012, men kan ikke rigtigt få de forskellige tal, til at stemme, han har fået forkerte oplysninger.

Carsten rettet henvendelse til Jyske Bank, som er så venlige at oplyse, Bilag 36. 9/1 2012 at Carsten har lagt lånet Bilag 31. om, dette kræver dog stadig at det har været hjemtaget.

Carsten har forgæves forsøgt at få klarlagt om Jyske Bank har løget over for Carsten omkring at dette lån Bilag 31. skulle være blevet hjemtaget.

Carsten har ikke som politiet beføjelser til at kræve en kopi (bevis) at der er sket en hjemtagelsen af lånetilbudet Bilag 31. men har gjort hvad han kunne, for at få beviser at det påstået Nykredit lånetilbud Bilag 31. IKKE er hjemtaget som Jyske Bank påstår.

Carsten har prøvet på alle måder at undersøge, om han har haft dette lån Bilag 31. som Jyske Bank bruger, til at få en uberettet vinding, der giver Carsten et tab.


Ret vigtigt at huske:
sagen er så omfattende og uden at Carsten ikke sidder overfor en efterforsker og gennemgå det meget omfattende materiale, er det heller ikke sikkert at Politiet kan forstå de mange forhold.
det virkeligt svært at forstå, derfor står Carsten til rådighed.

Carsten har ikke så mange penge, som Jyske Bank har til store advokatvirksomheder, og har da også selv både fundet forhold, og opdaget være udsat for bedrageri.

At Carsten hverken kan skrive eller stave, bør ikke gøre at Politiet ikke vil tage anmeldelsen seriøs.

Det skal også sammenholdes med de fakta, at Jyske Bank tvang Bilag 73. Carsten til at nedbringe lånet Bilag 31. (som så faktisk er lånetilbudet Bilag 11.)
Tilbudet Bilag 31. som er oplyst 9/1 2012 af Jyske Bank, til at være omlagt Bilag 36.
og som skulle høre til den påstået swap Bilag 37.

På denne måde, har Jyske Bank sikrede sig en rente indtægt af op mod 2.000.000 kr. i 15 år. af alle de penge som Jyske Bank, selv har krævet nedbragt på et underlæggende lån til swappen. Uanset hvilket lån det måtte være:

Jyske Bank som nægter over en 3 års periode at modtaget Provenuet efter tvangssalget. Bilag 73.

Jyske Bank gør sig først skyldig i bedrageri, på det tidspunkt, hvor Jyske bank lader det såkaldte underlæggende lån Bilag 31. som skulle være omlagt til Bilag 11. nedbringe
Lånet skulle være til swappen Bilag 60. 15/7 2008
som Jyske Bank har lavet en ny swap til Bilag 37. 16/7 2008

på den måde at nedbringe, et lån der skulle høre til en swap. uden at lade swappen følge med ned.
Jyske Bank har nægtet at have noget med tvangs salget at gøre, Bilag 73.
Dette for at Jyske Bank kunne fortsætte med at hæve renter fra Carstens konto på det afdrag som Jyske Bank netop selv krævede nedbragt, ved at forlange grunden Bybjergvej 45 tvangssolgt.

Bilag 73. beviser klart at Jyske Bank har krævet grunden solgt, Bilag 108. viser at Jyske bank selv er anmelder og har lade Nykredit få en pant som 1 panthaver.

At Jyske Bank som her. Bilag 83. 5/9 2013 benægter at have givet Nykredit Pant i ejendommen, forstår Carsten intet af.

Når man ser Bilag 108. må det være et klart bevis på, at det er Jyske Bank, der har givet Nykredit Oprykkende Pant for 4.328.000 kr. og dette lån Bilag 31. er jo ikke hjemtaget.

Nykredit oplyste klart 11/10 2016 at det alene var Jyske Bank som stod for alle dokumenter, omkring lånetilbud 1 og låne tilbud 2 tinglyser pant osv.

Carsten anmoder om gennemgå Bilagene 73. med politiet, således politiet kan forstå at det, alene er Jyske Bank der har tvunget salget, af Bybjergvej 45, og på den måde kræve lånet i Nykredit blev nedbragt.
Vi taler om lånetilbudet Bilag 11. fra 20/5 2009 som jeg hjemtager 6/7 2009

Jyske Bank lader som om at Lånetilbud Bilag 31. er blevet omlagt til Bilag 11. hvilket er tydeligt i Bilag 35. 36.

Nykredit har bekræftet 11/10 2016. at Nykredit ikke har krævet grunden Bybjergvej 45 tvangs solgt, hvilket der er indskrevet i referat fra samme dag, dette referat kan sendes, Nykredit, har ikke selv sendt noget, man har også fået referatet.

Carsten opdager først i 2016 at der er noget der ikke stemmer,
dette er grundet at Jyske Bank i deres svarskrift 10/9 2015 har indsat en anden swap aftale Bilag 60, som er fra 15/7 2008 beløbet er det samme, men det har en andet nummer.

Carsten beder derfor hans advokat spørger, Jyske Bank ved Philip Baruch, hvad dette er for noget, hertil svare Jyske Bank 2/2 2016 Bilag 149.128 S.3 (Org. Side 11) at de bare har bare har ombyttet Bilag 60. med Bilag 37.
Jyske bank holder stadig tæt med Bilag 59.

vi henviser til Bilag 149.127. 9/6 2014 fra sagen i ankenævnet 328/2013
I øvrigt på side 6.

Her Skriver Morten Ulrik Gade, Jyske Bank helt tydeligt og klart bekræfter, hele 6 gange i sit skriv, at der kun er en swap.
Nu er det Pludselig 2 og den ene er blevet lukket, men fremgår ikke i årsopgørelsen. Bilag 149.132. fra 31/12 2008 at Swappen Bilag 60. er lukket 30/12 2008

Bilag 37 er lavet 16/7 2008 af Jyske Bank selv, Carsten har ikke godkendt en ny rente sikring / swap aftale.

Jyske bank påstår i Bilag 70. side 5. at det er den aftale, banken har indgået med Carsten 15/7 2008 til tilbudet Bilag 31. af 20/5 2008 (men som først er lavet 16/7 2008) sendt dagen efter.

Bilag 60. som nu er kommet frem, dette er den faktiske aftale, som Carsten har godkendt telefonisk 15/7 2008 dette er sket ved at Jyske Bank ringer Carsten op det er 15/7 2008, og ønsker at Carsten rente sikker tilbudet Bilag 31. da renten som banken oplyser, kan stige, men siger også at de jo ikke ved det.

BILAG 60. er klart en aftale Carsten har godkendt, til Bilag 31.

Jyske Bank indrømmer først 2/2 2016, at have ombyttet aftalen som Carsten godkendte 15/7 2008 således at Bilag 60 nu er byttet om til Bilag 37.

Hvor meget Jyske Bank har udnyttet at Carsten har været syg kan der kun gisnes om.

Når man kikker på den års opgørelse Jyske Bank, har fremlagt, Bilag 149.132. er det tydeligt. at den faktiske godkendte rente sikring Bilag 60. til tilbudet Bilag 31. er fjernet, en indgået aftale Bilag 60. er fjernet således den ikke kan opdages at være lukket Bilag 59.

Carsten får fremskaffet Bilag 59. hvilket bilag Jyske Bank ikke har ønsket at oplyse noget om, dette dokument beviser klart, at aftale Bilag 60. er lukket, 30/12 2008
Der findes ingen nye aftaler, Carsten har kun indgået en 1. aftale 15/7 2008 Bilag 60.

Carsten har flere gange anmodet Jyske Bank, om at bevis, at han nu også har godkendt den aftale Bilag 37. som Jyske Bank påstår bare er ombyttet, fra Bilag 60.
men får ingen svar. på eks. Bilag 149.108. 27/4 2016

Den nye aftale lavet 16/7 2008 Bilag 37. og er til Bilag 31. tilbudet fra 20/5 2008
Denne swap Bilag 37. er på ingen måde godkendt, og tilbudet Bilag 31. til swappen af 16/7 2008
Tilbudet er ikke hjemtaget, selv om Jyske Bank har planlagt at lyve om det i de 20 år de har planlagt at fastholde Carsten til et falsk lån.

Begge disse Bilag 37. og Bilag 31. er centrale,
der findes ikke nogen aftaler på at Carsten har godkendt eller hjemtaget de lån / aftale.

Jyske Bank har på utallige henvendelser, ikke ville bekræfte eller bevise at Carsten har godkendt Bilag 37. eller Hjemtaget Bilag 31.

Er tilbudet ikke hjemtaget må der være tale om bedrageri eller andet.

Først i februar 2016 fornemmer, Carsten at Jyske Bank vist ikke har fortalt sandheden omkring bilag 31.

Carsten retter derfor henvendelse til Nykredit i brev 7/2 2016 Bilag 28. og spørger, om han har haft flere lån end det han har nu.

Carsten beder direkte Nykredit bekræfte om der har været flere lån, end det han har nu.
Nykredit besvarer ikke spørgsmålet, men skiver Bilag 29. 8/2 2016 i stedet.
Du har det ene lån du får en opgørelse på hvert år.

Carsten har rettet henvendelse til Jyske Bank, mange gange for at få dem, til at bevise at Carsten både har hjemtaget og fået udbetalt det låne tilbud, Bilag 31. som Jyske Bank febrilsk påstår, der er flere breve end der er fremlagt som bilag i anmeldelsen.

Som i eks. Bilag 149.107. 21/4 2016 en af mange henvendelser til Jyske Bank, hvor Carsten en af mange gange, beder Jyske Bank bevise at Bilag 31. er hjemtaget.

Jyske Bank vil ikke besvare nogen breve, omkring at skulle bevise tilbudet Bilag 31. er hjemtaget.
Ej heller bevise at Carsten har indgået en ny aftale som Bilag 37. der hænger sammen med Bilag 31. det er nødvendige at have et underlæggende lån, for en swap aftale, ellers er man spekulant, hvilket jyske bank ikke har antydet,
jyske bank skriver selv i Bilag 134. side 1. fra 2010 at Carsten ønsker
FAST YDELSE OG HØJ SIKKERHED, er bilag 60 overhoved dette. ?

Når man er desperat, og ingen hjælp får, prøver man alt.
Derfor tilbyder Carsten sidste Bestyrelsen og Direktøren Anders Dam i Jyske Bank at ville betale, for at få Jyske Bank til at bevise at Lånetilbudet fra Nykredit Bilag 31. overhoved skulle være hjemtaget.

Jyske Bank bliver tilbudt at kunne få et gebyr på 250.000 kr. Bilag. 149.117 side 1
for at give Carsten bevis for at Banken ikke lyver, Bilag 31. som Hjemtaget,
samt at Bevise at Carsten har godkendt Bilag 37. som er en HELT ny aftale.

Dette bekræftes i Bilag 149.121. mail af 24/5 2016 med flere.
Her gøres det også klart at fuldmagten, er misbrugt. (Bilag 123. Er en rettet fundmagt)

Bilaget er =BILAG 149.102
Der gives 10/7 2008 fuldmagt til transport og håndpant i prioreteringsprovenu på 4.328.000 kr. denne er kun hvis tilbudet Bilag 31. ønskes og bliver hjemtaget.
dette bilag 149.102. er ikke nogle hjemtagelse anmodning.

Jyske Bank misbruger Fuldmagten Bilag 149.102.
den 16/4 2009 Bilag 113. ved at tinglyse pant til Nykredit på 4.328.000 kr.

Jyske Bank hæver nu uberettet på Carstens konto 66.400 kr. for tinglysning af Bilag 31.
Et lån der ikke findes.
Carsten er ikke engang i besiddelse af det tilbud han sener vælger, at hjemtage 6/7 2009

Jyske Bank misbruger igen Fuldmagten Bilag 149.102.
den 16/4 2009 Bilag 113. for at formidle Lånet i Nykredit Bilag 31. på de 4.328.000 kr.
Jyske Bank hæver uberettet på Carstens konto 23.517.36 kr. for lave låne formidling til Nykredit på de 4.328.000 kr.

DER ER IKKE NOGET LÅN. INTET AT FORMIDLE.

Jyske Bank misbruger også Fuldmagten Bilag 149.102.
den 16/4 2009 Bilag 109. for at lave en påforhåndslånsgaranti på 4.328.000 kr.
overfor Nykredit i forbindelse med det påstået hjemtaget Lån Bilag 31. (tilbudet)

VI ANMODER POLITIET AT UNDERSØGE
OM DER FINDES NOGET HJEMTAGET LÅN PÅ 4.328.000 KR.
FRA NYKREDIT IFØLGE TILBUDET BILAG 31.

VEL OG SAGT MED CARSTENS UNDERSKRIFT.

POLITIET ANMODES OM AT KONTAKTE JYSKE BANK, OG BEDE
BANKEN BEVISE AT CARSTEN. HAR HJEMTAGET TLBUDET BILAG 31.
SAMT BEVISE AT CARSTEN EFTERFØLGENDE HAR OMLAGT LÅNET
SOM JYSKE BANK PÅSTÅR I Bilag 35. og Bilag 36.

PÅ SAMME MÅDE BEDER VI POLITIET AFHØRER JYSKE BANK
FOR AT FÅ BEVIST OM CARSTEN HAR GODKENDT BILAG 37.
ELLER BILAG 60. OG BILAG 59. ER BLEVET BORTSKAFFET.

PÅ SAMME MÅDE ANMODES POLITIET OM AT RETTE HENVENDELSE TIL NYKREDIT
OG FÅ UDLEVERET KOPI AF BILAG 31. OG HJEMTAGELSES ANMODNING MED CARSTENS UNDERSKRIFT.

SAMT BILAG FRA NYKREDIT AT LÅNET ER HJEMTAGET.

ER LÅNET PÅ 4.328.000 KR. IKKE HJEMTAGET.
SÅ BEKRAFTE AT JYSKE BANKS PÅSTÅET HJEMTAGELSE
AF BILAG 31. IKKE STEMMER MED NYKREDITS OPLYSNINGER.

AT BILAG 31. ALDRIG ER HJEMTAGET

Nykredit har 11/10 2016 Nægtet at underskrive Bilag 31.A (nyt Bilag) at Låne tilbudet fra 20/5 2008 Bilag 31. ikke er blevet Hjemtaget.

Nykredit Vil 11/10 2016 dog gerne bekræfte.
At der ikke er udbetalt noget lån fra Nykredit til Carsten (selvfølge virksomheden)
før første gang 3/7 2009,
denne dato er hvor Nykredit overfører det hjemtagne lånetilbud fra Bilag 11. beløbet overføres til Jyske bank.

Jyske Bank indsætter 6/7 2009. låneprovenuet fra tilbudet Bilag 11. 4.270.525 kr.
Bilag 39. fra hjemtagelsen.

Som svar på Bilag 149.121. 24/5 2016, en af mange henvendelser, beder Carsten Jyske Bank om bevis på at Bilag 31. er hjemtaget, og så derefter være blevet omlagt. som Jyske Bank påstår Bilag 35. og Bilag 36.

Philip Baruch besvare denne henvendelse, 31/5 2016 Bilag 149.134.
og oplyser svaret, at lånet fra Bilag 31. som er hjemtaget og udbetalt.
Han skriver

At Carsten har tilbudt diverse beløb for udlevering af materiale i sagen.
Det er rigtigt at Carsten har tilbudt beløb, med har skrevet at det er gebyr. Carsten sluttede med at tilbyde Bestyrelsen og Anders Dam at de kunne tage et gebyr på 250.000 kr. for at bevise lånet Bilag 31. som hjemtaget, og at bevise at Bilag 37. var godkendt.

Det står også tydeligt i Bilag 149.117. 25/5 2016
Philip Baruch skriver vider 31/5 2016 Bilag 149.134. som svar på Bilag 149.117.

Får kryptisk indsat et svar som ikke er svar på det spørgsmål der er fremsat, men opkræver da heller ikke 250.000 kr. i gebyr for et svar.

Besvarelsen er: At Ejerskifte lånet blev hjemtaget i 2009 og provenu 4.270.525 kr. blev indsat på konto 5050-1414093 6/7 2009, hvilket jo svare til tilbudet Bilag 11.
(man skal være vågen når man får forkerte svar på spørgsmål, der er for at forvirrer en.)

Der er således ikke hjemtaget noget lån på 4.328.000 kr.
Jyske Bank gør bare alt for at det ikke må opdages.

Bilag 38. som bekræfter at lånetilbudet Bilag 11. ønskes dette er 4.300.000 kr.
Hvilket er det lån som Philip Baruch skriver 31/5 2016, er hjemtaget 6/7 2009, selv om spørgsmålet var et andet, så svaret først blev misforstået.

Nykredit viser 11/10 2016 Carsten en garanti, hvor Jyske Bank overfor Nykredit 28/5 2009 har stillet garanti på 4.300.000 kr. som sikkerhed for et lån, dette lån har intet med tilbudet på de 4.328.000 kr. at gøre.

Afventer pt. en kopi af den sikkerhedsstillelse, som Jyske Bank har lavet 28/5 2009 på de. 4.300.000 kr. til Nykredit, kan efter sendes, så snart den modtages.

Nykredit oplyser også 11/10 2016 at der ikke findes andre garantier over for Nykredit.
Nykredit kan i hvert fald ikke se den garanti, som Jyske bank har lavet 16/4 2009 på 4.328.000 kr. til Nykredit for det påstået lån. Bilag 109.
såfremt en mod konto ønskes til Bilag 109 kan dette eftersendes.

Nykredit har ligeledes bekræftet at det er Jyske Bank, som alene har godkendt Byggebudgettet Bilag 100 side 2. Nykredit var ikke i besiddelse af kopi af budgettet som er grundlaget for tilbudet Bilag. 11.

Nykredit har efter 11/10 fået en kopi tilsendt af budgettet til det lånetilbud Bilag 11.
som er hjemtaget 6/7 2009.

Lånetilbudet Bilag 11. ønskes at blive hjemtaget Bilag 38. 19/5 2009 og bliver udbetalt Bilag 39. 6/7 2009. kun 2 dage efter 8/7 2009 Kontakter Jyske Bank Carsten Bilag 64. og oplyser at budgettet Bilag 100 side 2. desværre ikke indeholder de penge at Jyske bank skal have, hvorefter Carsten bliver tvunget til at låne mere.

Carsten er blevet låst til stører udgifter, og er blevet afhængig at nu skulle han låne mere, dette her er nok bare tabte forventninger, men det er bestemt dårlig rådgivning, at Jyske Bank undlader at oplyse at deres gebyrer ikke var medtaget i budgettet.

Det skal Nævnes at jyske Bank mange gange i Bilag 70. side 22 og 23. org. Nævner deres uskyld

På side 22 henviser Jyske Bank til aftale lovens § 36 og bedyre at deres handle måde,
ikke strider imod redelig handlemåde.

På side 23 henviser Jyske Bank til aftale lovens § 30
Jyske Bank bestrider at have tilbageholdt oplysninger.
Jyske Bank bestrider at have fortiet oplysninger, med formål at tilskynde en rente swap.

På side 23 henviser Jyske Bank til aftale lovens § 31
Jyske Bank bestrider at have udnyttet Carstens manglende indsigt.

Lånet Bilag 31. som kun Jyske Bank påstår at være hjemtaget, men er UMULIGT.

Tidslinje vil vise at dette ikke er hjemtaget, og kan UMULIGT være hjemtaget 16/4 2009, tilbudet er Udløbet 20/11 2008 se side 3, på tilbud Bilag 31.

hvad Jyske Bank har tinglyst på tilbudet Bilag 31. fra 20/5 2008 er uden for aftale, hvorfor Jyske Bank har hævet af betroet midler.

Bemærk at Lånetilbudet Bilag 31. fra Nykredit fra 20/5 2008, skulle hjemtages senest 20/11 2008 Se side 3. herefter udløb tilbudet. (vi kalder det ej hjemtaget)

Tidslinie.
Bilag 117 10/4 2008 Jyske Bank tilbyder byggekredit. (anbefaler) et påforhåndslån,
Bilag 31 20/5 2008 Nykredit tilbyder lån på 4.328.000 kr. tilbudet udløber 20/11 2008
Bilag 110 9/6 2008 Jyske bank laver en bygge kredit, imod anbefaling i Bilag 117.
Bilag 111 Bemærk der findes allerede en anden kredit på samme konto, anden virk.
Bilag 60 15/7 2008 Jyske Bank laver en rente sikring til Bilag 31. godkendes af Carsten
Bilag 59 16/7 2008 Aftalen som blev indgåede 15/7 2008 annulleres pr 30/12 2008
Bilag 37 16/7 2008 Jyske Bank laver ALENE SELV en ny aftale til tilbud Bilag 31.
Bilag 31 20/11 2008 Nykredit tilbud 4.328.000 kr. udløber

Bilag 109 16/4 2009 Jyske bank laver en garanti på 4.328.000. til Nykredit
Bilag 113 16/4 2009 Jyske Bank hæver af betroede midler til at betale Jyske Bank
provision til låne formidling.
Bilag 113 16/4 2009 Jyske Bank hæver af betroede midler for at tinglyse en gæld der
ikke findes
Bilag 149.116. 6/5 2009
Nykredit aflyser den pant Jyske Bank har lavet som ej benyttet
4.328.000 kr.
Bilag 11 6/5 2009 Nykredit fremsender nyt tilbud på 4.300.000 kr.
Bilag 100. side 2 Jyske Bank får budget til godkendelse for tilbudet Bilag 11.
Bilag 39 6/7 2009 Jyske Bank udbetalte det hjemtaget lånetilbud bilag 11. fra 6/5 2009

Se den vedhæftede fil. Med hele den centrale bilags liste. opdateret 17/10 2016

Vi skal venligst Anmode Politiet igen, om at rette henvendelse til Jyske Bank samt Nykredit for at høre om der findes beviser, på at Carsten skulle have Hjemtaget til Bilag 31. og godkendt Bilag 37.

Findes det ikke bevis for at Bilag 31. er hjemtaget er der tale om et falsum, hvilket Jyske Bank bruger til at sikker banke en uberettet gevinst, og som giver Carsten et tab.

Derudover er der swappen som der hæves renter af næsten 2.000.000 kr. uden de skyldes

Vi bede om at bedrageri anmeldelsen tages seriøst.

I det tilfælde der ikke er lavet noget ulovligt,
og ingen af de øverste oplysninger punk 1.til 18 har vi misforstået straffeloven.

Men kan så ved deling oplyse andre hvad der er lovligt.

Carsten kan bidrage da han kender hele sagen, bedre en nogle anden,
Anmoder at få en samtale, og gennemgå beviser, sammen med, Peter Anmelder

Jyske Bank har gjort hvad de kunne for at forvirrer Carsten der har været syg efter en hjerne blødning, siden november 2009 og blev først nogle lunde rask igen midt 2013.

Forvirringen kan fortsætter såfremt Jyske bank grundet at være Danmarks 3 største kan unddrage sig efterforskning.

Ved at Jyske Bank kan nægte og ikke vil bevise, at Jyske Bank ikke har løjet tilbudet Bilag 31. hjemtaget, kan bedraget fortsætte.

Carsten kan ikke påvise bevise hvad Jyske Bank nægter at udlever, men her sandsynliggøre, lånet ikke kan være hjemtaget.

Det skal bemærkes at Nykredit er trukket ud af anmeldelsen,
da Nykredit nu har indvilget at ville bidrage til opklaring.

Medsender
Vedhæfter rette tids ligne, er opdateret 16/10 2016 med centrale bilag

Bilag 31.A
(på bilaget står der bilag 31. men er påført tekst 11/10 2016 rettes til Bilag 31.A)

Mvh Carsten Storbjerg
Søvej 5. 3100 Hornbæk
Tlf. 22227713

Mail Carsten.storbjerg@gmail.com Afsender mail

15

—————-
Måske en journalist bedre kan spørge jyske bank, om de syntes godt om at de lyver lån som hjemtaget, og om de måske får hjælp af Nykredit til at lægge låg på, og blande andet sammen med tilbudet på de 4.328.000 kr, for at slører nogle støre sag.

Nykredit nægtede at underskrive at lånet aldrig var hjemtaget, eller svare og underskrive andre steder.
Det virker lidt som om Nykredit forsøger at dække over jyske bank
Men det kommer alt sammen frem.

Nykredit svare derfor med ikke et ja / nej på spørgsmål i bilag 31.a
Men omformuler deres svar så det passer Nykredit.

Den 18/10/2016 kl. 14.32 skrev Mette Egholm Nielsen metn@nykredit.dk

Kære Carsten

Som det fremgår af brevet (som jeg har vedhæftet igen), kan jeg på vegne Nykredit Realkredit A/S oplyse, at vi ikke i vores system har en registrering om, at vi på dine vegne har hjemtaget et obligationslån i 2008 på kr. 4.328.000, eller at dette skulle være udbetalt til Jyske Bank.

Det mener jeg er et klart svar på dit spørgsmål.

Venlig hilsen
Mette Egholm Nielsen. Nykredit

—————–
Det beklager jeg, jeg skal nok får sat en side rigtigt op med bilag således det er nemt at forstå
hvis du ser denne side ikke lige kan finde hoved og hale og gerne vil have en forklaring så er du altid velkommen til at kontakte mig du kan nok finde mit nummer og sende en sms så skal jeg nok kontakte dig

Hvor mange har fået samme gode rådgivning som mig i jyske bank

IDEMANDEN BAG ELVAGTEN & VVS VAGTEN I DANMARK CARSTEN S SKAARUP
HAR NU FÅET NOK AF JYSKE BANK OG ANLÆGGER SAG MOD BANKEN.

Jyske bank er nu blevet sagsøgt af Carsten Storbjerg for rådgivning i ond tro (dårlig rådgivning)

Jyske bank er også blevet kontaktet af min advokat for at få penge for den grund jyske bank tvang mig og mit firma til at sælge for over 2 siden, om nødvendigt må jyske bank også her sagsøges således køber kan komme til at betale

Nyt 6/7, nu kan jeg se at jeg på en eller anden måde bliver Snyt med jyske Banks små finurligheder så det først kan ses nu.

Ved modtagelsen af et Swap oplysnings brev 30/6 2015
(nyhed som de er begyndt at sende ud for ikke så længe siden med oplysninger om hvad jyske bank betaler og tager i rente på Swap)
Nu er det konstateret og føler da bestemt at jyske bank faktisk direkte stjæler mine penge og vil fortsat stjæler fra mig,
Læs hvordan Jyske Bank syntes at bedrage mig er enkelt.

Aftalen var at give et sikkert lån, og med fast rente på 5,32 % til den samlede rente til banken.
Jyske bank deler renten med Nykredit bank men samlet skal det stadig være 5,32 %

I dag 6/7 kan jeg tydeligt se at jyske bank selv tager 5,32 % i rente, dog med undtagelse af 2 øre 0,000001 % jeg har, måtte beholde
Svarende til 0,000001 % i rente hvis min næste afregning for Nykredit F1 lån er 0,000001 % i rente har jyske bank selvfølge ikke bedraget eller snydt mig, Udover lige at bevist at lyve, med at jeg fik et sikkert lån bedre end et obligations lån,
hvad jeg anser for at lyve og rådgive i direkte ond tro, dette har resulteret at jeg i dag bliver pålagt 2,2 % i dummebøde også kaldet straf bidrag hos Nykredit på hele lånet, da et Swap lån er alt andet end sikkert.

Jyske bank har også på en yderst smart og udspekuleret gennemtænkt måde fundet en ekstra måde at snyde på
Når man kontroller deres Swap aftale skal der betales / hæves på datoer som den 30 i en måned, men jyske bank hæver penge allerede den 28 ende i en måned, således trækker de overtræks renter på ca. 28 % hvis penge først står til rådighed på kontoen den aftalte dato
Banken har på den måde over en 20 årig periode snuppede sig en ekstra rente svarende til samlet en 3 måneders renter samt åbnet for mulig ekstra rente
Er det tyveri bedrageri eller bare smart bank forretning, hos jyske Bank et intet beløb for lille når det gøres til fast indkomst for banken

Swap er et lån der muligvis er opfundet af jyske bank med kun et formål at berige banken.

Jyske Bank Swap er også beregnet af de ca. 2.000.000 kr. jeg ikke skylder, men det påvirker da i Positiv retning så jeg får et stører beløb af jyske bank

Brevet oplyser at jeg får rente på Swap lånet (byttes og ens med Nykredit F1 lån)

Ved at vise mig at banken kun har planlagt at afregne 0,02 kr. Eller 2 øre i rente, penge som skal dække Nykredit rente
For 6 måneder bare betalt 2 øre i rente som der skal dække Nykredits rente på lånets hovedstol
Jeg vil kontroller om Nykredit kun skal have 1 ører i rente pr kvartal på mit lån.
Tvivler på det passer med de renter Nykredit opkræver kun bliver 1 øre i kvartalet.
det minder jo om snyd, eller værre hvis jeg skal sige det.
Fidusen kan jeg ikke finde ud af, men i jyske bank der er de lidt for dygtige til tage vare på mine og nok også dine penge.

Føler så klart at det tangerer som svindel og vil da også gerne undersøge om det er muligt at lave en politi anmeldelse i mod Jyske Bank, om det er for tyveri eller bedrageri eller hvad man kalder det banken laver, det må politiets anklager komme frem med.
Har ikke den store tillid til politiet, da jeg i 2010 anmeldte en psykopat af en tyv der var ansat, jeg gav politiet alle bilag og beviser på underslæb og tyveri, men de gjorde intet udover at stole på tyven der forklarede at han intet galt gjorde
håber politiet denne gang vil tage en eventuel anmeldelse mod jyske bank alvorligt, men hvem ved når en skare af smarte advokater forsvare jyske bank og politiet kun har en jurist til at undersøge deres forhold så er det igen David mod goliat

Skal da lige se om opkrævning de næste 2 kvartaler kun koster 1 ører i rente på flex lånet der ligger sammen med Swap lånet

30/8-2015 har modtaget opkrævning fra Nykredit her er renten oplyst til 0,1300 % og ikke som jyske Bank hævder 0,000001 %

Renten i Jyske Bank og Nykredit følger på ingen måde hinanden, da auktionen i Nykredit er oplyst til 0,31 % på samme handels dag som Swap renten beregnes, derfor er det bevisligt at Jyske Bank beregner en overrente

Hvis det ikke stemmer er det i min lille hjerne jeg kan se jyske bank stjæler fra mig, og om de så har gjort det fra starten kan jeg ikke regne ud men et er sikkert, politi anmelder gerne jyske bank for at bedrage mig.

Fakta i dag 9/7 har jeg ved opslag på Nykredits hjemmeside set at renten er 0,31 %
Altså tager jyske bank 0,309999 % i overrente ud over den rente der er aftalt og det skulle ifølge jyske bank ikke koste noget at få det gode swap lån frem for obligations lånet

Renten i Nykredit følger på ingen måde den rente som Jyske Bank beregner, det er helt umulig at gennemskue

jeg fornemmer nu klart at jeg er fanget af Jysk Banks bedrageri eller noget der minder om det
Det er da klart at såfremt det er bedrageri jeg er udsat for, vil jyske banken blive politi anmeldt for bedrageri,
Hvis du er advokat anklager i strafferet vil du så ikke hjælpe mig ! Jyske bank har blanket mig af med deres rådgivning og de har 100 vis af smarte advokater ansat for at jorder en, men jeg vil ikke finde mig i det vil du hjælpe mig.

Du kan også læse på banknyt.dk
hvordan jeg nærmest også fik dumme bøder af jyske bank alene på deres garanti provision det blev sat op med 3.5 %,
desuden tager de penge i rente for et beløb jeg ikke skylder virker også som en slags dummebøde
Nærmest på samme måde har jeg fået en dumme bøde af Nykredit på 2,2 % der blev lagt på bidraget efter at have modtaget jyske bank rådgivning
Det må vel godt kaldes dumme bøder når man har været så dum at stole på jyske bank

Jeg og se den Swap aftale hvor der klart og tydeligt står hvad renten er og der er ingen omkostninger eller andet forbundet med aftalen
Skriv gerne SMS til mig på 40333400 og jeg kontakter dig omkring min rådgivning

————————-
Kopi fra 9/7
nykredit.dk
Rentetilpasning juli 2015 – se resultatet

Rentetilpasningslån for i alt 19,6 mia. kr. får ny rente pr. 1. juli.
Den endelige F1-rente lyder på 0,31%. Renten på F3 og F5 endte på hhv. 0,39% og 0,77%

Auktionerne er nu afsluttet.
————————–

Føler mig virkelig taget et vis sted af jyske bank og skal have luft så jeg skriver, på den måde kommer jeg af med gallen, så dette her er som et læserbrev, beklager men jeg skal bare have det ud.

Føler du dig også snydt, måske bedraget af jyske bank
så skriv dig ud af det, skriv gerne på facebook lav en gruppe bare får det sagt og du bliver et gladere menneske bagefter

Skriv gerne din oplevelse, og om du ønsker at dele din historie.
Ik at det gør en forskel
Det syntes ikke at jyske bank anger, eller at jyske bank tilsyneladende indrømmer noget, jyske bank er tilsyneladende også ligeglade med ankenævnet
Kort sagt jyske bank er da nok helt ligeglad med mindst mig som kunde, de skal bare tjene nogle penge og hvordan de gør, det er helt ligegyldigt, der bliver født nye mulige kunder hver dag, det er bare min følelse og tanke, men kan det virkelig passe 🙂 ?

Hvordan kan man snyde en kunde der stolede på jyske banks så groft, er eller var jeg nu også enste ? Eller tager jeg helt fejl
Banken har måske slet ikke ført mig bag lyset for at bevist snyde mig.

Har bet om salgs fuldmagter (læs banknyt.dk) kommer retur eller en grund til at de skal ligge ved banken, om de har svaret ?
Gæt en gang,
Om de har returneret dem ?
Gæt en gang
Nej nej de har ikke returneret og svare ikke på nogen fremsendte breve

Kort opdateret 26/7 2015 bare rolig det hele kommer på ny hjemme side, tidslinie med links til dokumenter i jyske bank sagen
Min gæld til jyske bank er d.d
ca. 200.000 kr tilbage i erhvervslån for nedbringelse af Swap lån
ca.2.200.000 kr til grund, hvor en del dog er solgt mangler stadig jyske bank tager aktion på at modtage købssummen efter banken tvang mig til at sælge
Skylder ikke jyske bank andet, deres pant og sikkerheden er stadig ens

jyske bank stadig 100 % tavs, der ikke bliver svaret og jyske bank har ikke sendt salgsfuldmagter retur som jeg har bedt om ej heller svaret på hvorfor de skal have dem.

Jyske bank samt Nykredit bank har Heller ikke sendt akt indsigt på trods af mange anmodninger

Jeg fik heller ikke svar på hvorfor jeg var en dårlig kunde om det var swaplånet det satte mig i denne kasse. Så det er det jo nok
Tak for denne værste jyske bank rådgivning der er skyld i jeg taber penge hverdag til 🙂 ja jyske bank

Jyske har heller ikke svaret på at jeg har oplyst om deres erhvervs rådgiver Casper Dam Olsen bankrådgiver i jyske bank Hillerød erhvervs afdeling
Casper Dam har brudt tavshedspligten, da han fortalte om min gamle revisor som Casper Dam Olsen dengang afviste som kunde i jyske Bank ! Er det også normen at fortælle om andre kunders privat økonomi

Del gerne min historie den er hård men desværre sand
Deler også gerne alle bilag med dig som ønsker ved selvsyn at få indsigt i hvordan Jyske Bank banker penge ud af kunden (nok kun en enkel fejltagelse) mig der stolede på jyske Bank.

Det vil jeg bare ikke finde mig i.
Altså at blive bestjålet eller hvad man kalder det.
(Det er selfølgelig kun en fornemmelse, måske hedder det noget andet og mere fint)
jyske bank kan bruge alle deres fine og smarte advokater for at beholde de penge de tager fra mig, jeg skal til så også gerne råbe op og vise andre hvordan jeg bliver behandlet af Danmarks tredje største bank.

Jeg vil lige så længe jyske bank fortsætter med at ville og snyde mig råbe op.
Jeg skal også skrive at alt der skrives kun er en følelse og ikke er beskyldninger, men få et sæt bilag og føl efter om du syntes jyske bank har lavet noget der føles som bedrag eller bare god sober forretning.
Jeg beskylder ikke banken for noget som helst 🙁
Du skal se mine bilag og selv bedømme.

Stiller gerne op og fortæller min historie.

God sommer ferie til jer der har råd,
alt i mens jeg selv er tvunget til at gå arbejde med en brækket fod så jyske bank kan få.

Hjælp mig i min kamp mod goliat, for jeg har jo selv sagsøgt jyske bank og jyske bank har jo mine penge til at betale deres advokater mens jeg må humpe rundt på arbejde for at kunne betale til jyske bank og min advokat

Med ærlighed kommer man nu længst husk det, tænker jyske bank kunne lærer noget

Om jeg kan anbefale du skifter bank til Jyske Bank ?
Siger bare du skal tænke dig godt om inden du søger rådgivning i jysk bank.
Tænker måske på det med at sætte ræven til at vogte gæs ville du selv anbefale det ?.

Hvis du vil hjælpe mig med at skrive bogen om jyske bank kunde rådgivning er du velkommen til at kontakte mig
Jeg er jo kun håndværker men syntes bestemt der mangler oplysninger om jyske Banks metoder, og hvad du skal passe på når du bygger og i særdeleshed hvem du kan stole på og hvad du ellers skal passe på ved et byggeri.

Nu hvor jeg ved Jyske Bank ikke er en ærlig bank men gerne lyver over for en tænker man sit
Hvis nogle skulle eller vil have anbefalet en bank så er det nok meget usikkert eller yderst tvivlsomt om jyske bank kan anbefales.
Jeg fik selv besked efter den bondefangende rådgivning at alle indtægter på min ejendom skulle indsættes i jyske bank til 0 % i rente.

Tak er kun et fattigt ord, men hold da helt ferie hvor jeg er blevet tørret af smarte jyske bank folk
hvor det dog hjælper at skrive, og skriver man længe nok lærer man måske også at skrive uden fejl

Hvis pressen læser dette her og ønsker en uddybning stiller jeg gerne op med bilag og historien

—–

SERVICE MEDDELELSE
Det er beklageligt at måtte oplyse Carsten her 24 juni har brækket en fod og er u arbejdes dygtig
Carsten oplyser at vil gøre sit bedste for alligevel at gå på arbejde og betale jyske Bank deres krævede betalinger
Siger han ikke glemmer sidst da han var syg og fik bankens kærlighed at føle, den ønsker han alligevel ikke at føle igen, siger han er trods alt ikke masochist.
Så heller humpe på arbejde med brækket fod og smerter i lænden og på piller, siger han med et smil.

Skrev i sidste uge 16/6 til JB om de salgs-fuldmagter ikke kunne sendes retur eller om jyske Bank stadige krævede disse.
Samt spurte ind til om jyske Bank mente det var rimeligt der blev betalt renter af ca. 1.800.000 kr der ikke skyldtes, og om det på nogle måde var Carstens egen beslutning at jyske Bank beriger sig på den konto.
Banken har ikke svaret 26/6 eller returneret de afkrævet salgs fuldmagter
Bad Jyske Bank om svar inden 10 dage så der er jo nu, banken har før valgt ikke at besvaret spørgsmål og vælger jyske bank igen ikke at besvare brevet, siger det mere end alt om Jyske Bank

Jyske Bank er forløbet stævnet for kun lidt dårlig rådgivning
Nu er der også oprettet sag på at jyske bank har krævet solgt en grund men nægter alt bagefter

Jyske Banks generelle rådgivning kommer med i bogen
Har jyske bank bedraget dig så kom frem med det og har du mulighed så sagsøg banken

Carsten udtaler:
Det kan stempel hen ikke være rigtigt at Jyske Bank bare skal mase og tryne deres kunder som de gør.

Føler virkelig at Jyske Bank mildes talt har taget enden på mig.
En bank der rådgiver med så ufine og nærmest tyvagtig metoder.

Det er lidt hovedrystende de bare kan få lov at forsætte deres rådgivning på den måde som de gør.
har en fornemmelse af at det er en Terminator vi har inde i banken,
de er nærmest programmeret, så der intet fornuft er i den rådgivning du får i banken,

Sådan blev jeg rådgivet udtaler Carsten der oplyser han ikke har noget mod Jyske Bank men bare er rimlig utilfreds med måden de har valgt at nærmest give rådgivning for egen vindings skyld

Virker som om de giver rådgivning kun for at tjene penge ind til banken, jeg har læst at Banken er blevet politi anmeldt for bondefangeri og syntes da også min sag er mindst lige så slem som sagen i andelsboligforeningen engskoven.
JYSKE BANK politi anmeldt“>HUSK ENGSKOVEN

Syntes også det er ringe af en bank der klart bliver oplyst at en af deres medarbejder Casper Dam Olsen i Jyske Bank Erhverv Hillerød, åben mundet fortalte om deres kunders økonomi.
I dette tilfælde fortalte Casper Dam Olsen med et stort smil at
(din Revisor) havde været nede i jyske bank for at låne penge, men Casper & Jyske bank ikke ville have noget med ham og gøre, og fortalte mig (og vidne som var med) hvorfor
fortalte åbent at hans økonomi var meget dårlig og han da også var glad over at jeg var ved at skifte revisor.
Og jo Jyske er blevet oplyst at har en sang fugl (måske en guld fugl)
Banken har ihvertfald valgt ikke at besvare en åbenlys klage over Casper Dan Olsen, så kan man jo tænke sit

I dag tænker jeg bare over hvad Casper Dam Olsen fortæller om mig eller om andre Jyske Bank kunder
Casper har sikkert fortalt om mig, og skulle han have glemt noget så er min historie her,
JYSKE BANK NYT“>Jyske Bank NYT

Casper Dam hvis du læser min historie så er jeg ikke flov, her er mine lån også oplyst.
Har kæmpede med Jyske Bank og dig ved roret siden jeg fik først en Hjerne Blødning og så kørte det bare der ud af.

Grundet min kedelige oplevelse i jyske bank skriver jeg da også en bog om hele perioden
Fra at være glad og med gå på mod dengang stolende jeg 100 % på Jyske bank !
ja i dag er jeg så blevet lidt klogere, ved nu at Jyske Bank kan være farlig at stole på.
Mon ikke min rådgivning var helt normalt frem for et enkelt stående tilfælde ?

Har ikke glemt at en af dine grunde for at forhøje Bankens provision på (jeg skyldte under 4.000.000 kr.)
du ville have procenter af det hele 4.300.000 kr. det steg fra 1 % og til 3.5 %
grunden var at jeg ikke sendte dig de de hundrede vis af kopier på mine egne betalte køb i byggesagen,
det var ren chikane fra din side TAK.

Er det her konceptet eller er det rene fantasier?
Jyske Banks koncept kunne se lidt sådan ud.

1. Jyske Bank ser helst at en sag altid forældes, derfor trækker de sagen bedst muligt.
2. Jyske Bank ser helst at en sag altid afvises, og henviser til forældelse.
3. Jyske Bank henviser selv til anke nævnet, med i ankenævnet ønsker de sagen afvist eller afvist og forældet.
4. Skulle du få den sag behandlet i anke navnet som Jyske Bank anbefaler, ønsker Banken ofte ikke at følge kendelsen.
5. Jyske Bank vil altid have dig til at fører sagen i retten, det er både dyrt og besværligt (jyske Bank har råd) hvis kun 1 ud af 100 vælger at anlægge sag, så har banken allerede vundet.
6. Jyske bank trækker tiden så sager bliver forældet, og derefter nægter Jyske Bank at betale erstatning selv om banken ved du er blevet snydt eller dårligt rådgivet.

DERFOR:
Findes moral i jyske bank ?
JA eller NEJ – HUSK at moral koster penge

Jyske Banks dygtige advokater nærmest arbejder for at banken kan beholde de penge de har fået fingerne i uden hensynstagen til dig som stolende på bankens rådgivning

Eksempel Hedge sagen Jyske Bank blev dømt til at betale erstatning efter dårlig rådgivning, men efter deres små finurligheder fik banken på en yderst smart og gennemtænkt måde gjort således at jyske bank vandt HUNDREDEVIS AF MILIONER selv om de faktisk tabte sagen.
I Hedge sagen fik 1.500 personer erstatning ud af de samlede 10.000 personer som fik den hoved rystende rådgivning i Jyske Bank,
HEDGE SAGEN DOM

Jyske Bank får ret selv om de taber så vinder de for du er den lille og bliver jo nok udnyttet

Jyske Bank TABTE men vandt eller tjente om du vil omkring 680.000.000 kr. 680 MILIONER kr. som banken beholdte selv, frem for at betale dem i erstatning til de resterende 8.500 mennesker der var blevet snydt med deres dårlige rådgivning.

Hvorfor betalte jyske Bank ikke erstatning til alle dem som de har (fejl infomateret)
for at bruge et pænt ord, FORDI DE KUNNE.

Betyder dette at Jyske Bank gør alt for at tjene penge og er en god bank.
Eller
Betyder det at Jyske Bank er helt skruppelløse i deres metoder for at tjene mest muligt

Det er jo trods med til at bidrage at Jyske Bank fik et overskud i på 3.1 milliard kr. i 2014
HVAD SYNTES DU OM JYSKE BANK ? Du må gerne skrive hvad du syntes
KAN MAN STOLE PÅ JYSKE BANK ? Du må gerne skrive hvad du mener

Svaret kunne være JA Jyske Bank kan man altid stole på
eller
Svaret kunne være NEJ da. -Jyske bank kan man da ikke stole på.
HVAD SYNTES DU ?

VIL DU HJÆLPE MIG I KAMPEN FOR AT SLIPPE FOR AT VÆRE EN MALKE KO
ejet af JYSKE BANK de næste ca. 17 år (samlet 20 års malkning)

Bidrag til at få Jyske Bank Dømt BIDRAG I SAGEN MOD JYSKE BANK MODTAGES TIL ADVOKAT THOMAS SCHIOLDAN SØRENSEN

Her finder du konto nummer til min Advokat Thomas Schioldan Sørensen

Rödstenen
rådgiver blandt andet nationale og internationale
virksomheder, offentlige myndigheder og privatpersoner
Advokat (L), Partner

+45 42 42 26 00

Citat: Simon Spies
Det var salig Simon Spies der sagde, at dårlig omtale er bedre end ingen omtale

Gælder det også for Jyske Bank ? at dårlig omtale er bedre end ingen omtale
Velkommen i klubben med dårlig omtale, her er reklame gratis

DENNE HJEMME SIDE PRØVEDE CASPER DAM OLSEN AT NAPPE PANT I OGSÅ
Caper Dam Olsen TAK FOR ALT du gjorde

Tilføjet 18/6 2015:
Det er i dag blevet valgdag, dagen vi skal stemme, 18 Juni 2015 en dag jeg vil huske.
Og hvad skal vi så stemme på ?

Stemmer KLART SAGSØG JYSKE BANK, har banken rådgivet i OND Tro ? Hvad syntes du.
Således denne sag ikke bliver forældet som Jyske Bank altid sigter efter.
Denne sag er næppe enkeltstående derfor deles historien med dig

Dele gerne alle sagens bilag hvis du ikke kan vente på bogen bliver færdig.
om de beviser at Jyske Bank 100 % Klart (det er min mening) har snydt Carsten for at berige sig selv, det skal du selv vurder, efter du har læst alle sagens bilag.

Alt bilags materiale kan gennemses efter aftale
Har ikke modtaget fuld indblik i bankens handlinger efter deres rådgivning grundet
Jyske bank og Nykredit bank har ikke ønsket at medvirke i opklaringen måske grundet travlhed med at tjene penge.

Herefter må du gerne fortælle hvad du syntes, eksempelvis om det er mig der er helt urimelig med krav over for Jyske Bank
Måske syntes du at Jyske Bank i min sag er misforstået og bare været lidt uheldige i deres rådgivning
(var ved at skrive uhæderlig kan jo ikke skrive) men altså rigtig uheldig over den måde Jyske Bank behandlers deres kunder nede Jyske Bank

Lytter om nogle Politiker holder øje med bankerne og deres magt, forglem ikke det er bankens skyld vi har haft krise.
VALGAFTEN
VALGTALE

Hvor mange overskrifter findes der om jyske bank:

Forbrugerombudsmanden stævner Jyske Bank | Nyhederne
Ombudsmand stævner Jyske Bank – LIVE – Finans.dk
Finansforbundet stævner Jyske Bank – Politiken.dk
Vrede investorer stævner Jyske Bank – Børsen Finans
Discussion thread: 500 investorer stævner Jyske Bank [JYSK] [JYSK …
Investorer stævner Jyske Bank – FinansWatch
485 investorer stævner Jyske Invest – Byens Ejendom
Fakta: Se rækken af sager med Jyske Bank i centrum …
Og så har lille David 🙂 også sendt en stævning til jyske Bank 18 juni 2015

—————————————–
Reklame

Juridisk rådgivning, konflikt løsning og mægling.

Velkommen Til din nye rådgiver.

Vi kan give dig den helt rigtige rådgivning i alle juridiske spørgsmål, konfliktløsning og mægling.

Rådgivning, vedrørende køb, salg og leje af alle former for fast ejendom.

Vi kan gennemgå din lejekontrakt, forsikringer og andre aftaler.

Husk du kan tabe retten til at få en sag ført ved domstolene hvis du ikke anlægger sagen i tide.
vent derfor ikke for længe inden du søger rådgivning, til et sags anlæg.

Har du en inkasso forretning kontakt Carsten på 40333400

Ønsker bare at have et godt forhold til min bank, men for søren da, hvorfor vil Jyske Bank ikke bare svare, hvorfor behandler Jyske Bank sine kunder på den måde.

Der er ikke det at Jyske bank har taget af kassen som er det værste, det er heller ikke det værste, at Jyske Bank har løget over for mig og mine advokater,

eller har givet urigtige oplysninger, at Jyske bank påstår at være uden skyld i at jeg af jyske bank blev afkrævet at tvangssælge en grund på ca. 7.500 m2 for derefter at nægte at tage imod salgssummen, og i perioden 3 år efter tage renter af beløbet. Og bare nægte nægte nægte,

At Jyske Bank ikke engang gider svare, på yderst relevante spørgsmål.

Det er smadder irriterende, føler i er bedøvende ligeglad med jeres kunder, og behandler os som om vi er dumme, ja det er muligt jeg aldrig skulle have opdaget noget som helst, men det har jeg altså, er det JURA

Åbent brev til Jyske Bank om falske lån og sikkerhed

Brev til politiet, om retssikkerhed

Dette her er nogle af de domæner, som jyske bank ville kunne tage fra mig,

hvis jeg ikke kunne betale, Jyske Bank grundet falsk garanti og falsk lån, som Jyske Bank har brugt massivt. Vi søger af få svar men får ingen. Jyske banks bestyrelses medlem Philip Baruch
skriver åbent, i håb om at Jyske Bank, måske kikker med og syntes de vil svare.

 

Som Casper Dam Olsen sagde med et grin, da han forlangte underskrift, på en virksomhedspant, se jeg har også taget pant i dine domæner, og med et let smil eller grin hoverede, tak for det, og så var jeg stadig syg.

 

Den afkrævede virksomhedspant, på 500.000 kr. viser i dag at Jyske Bank, bare kunne få sikkerheder nok. alt sammen bundede i falsk lån, falske sikkerhed, og mulig dokumentfalsk, omkring swappen.

 

Swappen som jyske bank, helt uden anmodning indsatte til det påstået underlæggende lån. (altså der som ikke findes.)

 

jyske bank må selvfølge gerne afspille en optagelse, eller vise min anmodning at jeg anmoder Jyske Bank eller oplyser Jyske Bank at jeg ønskede en ny swap,

 

Som skal være en rentesikring til dette her, påståede underlæggende lån. 🙂

 

Det handler om JURA siger jyske bank,

Det handler vel også om beviser.

 

Jeg siger kære JYSKE BANK I LYVER:

Hvis Jyske Bank påstår, jeg har anmodet om en ny swap, godkendt denne nye swap, mundtligt eller på skrift.

 

Kære jyske Bank I LYVER også, når banken påstår, at jeg har hjemtaget et lån i Nykredit på 4.328.000 kr. selv om jeres bestyrelses medlem (link) kommer med forkert og vildledende svar.

 

Kære Jyske Bank i LYVER OGSÅ, når Jyske Bank hævede af betroet midler på min konto under påskud, at det er for sikkerheder og lånesags gebyr, for et lån i påstår, er hjemtaget i Nykredit på 4.328.000 kr. tilbudet som er fra 20/5 2008 er udløbet, og Nykredit kender intet til at de skulle have hjemtaget eller udbetalt dette her lån.

 

HVORFOR VIL Jyske Bank IKKE SVARE MIG, hvad har jeg gjort siden Jyske Bank skal snyde mig, hvis det ikke er snyd, ville det så ikke være nemt bare at smide kopier op.

Del dem gerne på min anmeldelse, Jyske Bank Havkatten

Jeg deler alligevel alt.

 

Hvad med jyske Banks fundament åbenhed og ærlighed, jyskebank.dk Fundamentet

 

Hvis Jyske Bank har lavet fejl, fejl der ikke var meningen skulle opdages,

Så kom frem og sig undskyld.

Jeg vil gerne tilgive jyske bank, for at have lavet svig eller hvad det er, men først efter en undskyldning.

I stedet for at jyske bank gemmer sig bag deres mange stjerne advokater, så står der stadig en åben frokost indbydelse,

jeg ønsker kun at være en god kunde, hjælp mig i stedet med at udvikle ELVAGTEN – VVSVAGTEN – SKADEVAGTEN således min tid også kan bruges fornuftigt, og alle opslag der er for at få kontakt og svar fra Jyske Bank, kan fjernes igen.

 

Forbryder.dk
Pengegris.dk
Banknyt.dk
Bank-nyt.dk
advokatnu.dk
tyve.dk
tyv.dk
rignu.dk
politiraport.dk
pengekasse.dk
penge-tank.dk
pengespil.dk
pengepung.dk
penge-maskine.dk
ny-bank.dk
nyejendom.dk
hurtigrig.dk
crimetime.dk
banknu.d
skattekort.dk

Vi forsøger og forsøger bare at få jyske bank i tale,
men vi opgiver så også dialog til påske 13 april 2017, så sagen kører. VI OPGIVER DIALOG MED JYSKE BANK EN UMULIG OPGAVE

Det er som om jyske bank, ikke vil hverken se eller tale med os, for som jyske bank havkatten udtaler, DET HANDLER OM JURA, hmm men hvad med ærlighed og åbenhed.

 

Vi beder jo bare om at jyske bank skal vise os kopi, af den sikkerhed til Nykredit for lånet på 4.328.000 kr.

For selvfølge skal der gives sikkerhed, altså hvis der var et lån.

Vi vil da også gerne have en kopi fra Nykredit, med vores underskrift at vi har hjemtaget dette lån, på øhhh var det 4.328.000 kr.

Lånet som Jyske Bank har taget penge for at formidle, husker desværre ikke så godt,

som jyske bank ved, har jeg jo haft en defekt i toppen,
og det har jyske bank vel ikke udnyttet,
her tænker jeg på det som jyske bank skriver i deres fundament, omkring deres menneskesyn.

 

Vi har en masse spørgsmål der banker J på. og vil jyske bank ikke svarere på bare et eneste af dem,

Da jyske bank havkatten skriver, det handler om jura og sagen må gå sin gang,

jamen må vi vente på at Jyske Bank besvare spørgsmål i retten,
og sagen altså BS 1-698/2015 afholdes i Viborg Ret, der er åben for alle.

 

Så er du i tvivl om lånet på 4.328.000 kr. i Nykredit findes,

eller om der har været nogen sikkerheder til Nykredit på 4.328.000 kr.

 

Ja om Jyske Bank i har lavet SVIG eller bedrag, det må retten vurder.
så deler vi sagen offentligt, da det i den grad handler om troværdighed. og hvorfor Jyske Bank ikke vil vise de lån og sikkerheder, Jyske bank påstår vi har, og som jyske bank har taget betaling for.

 

ER DET SANDT ELLER FALSK,
det kan vi desværre nok først få Jyske Bank til at svare på i retten,

PS kære Jyske Bank jeg har også papir på at være som en åben bog, og ønsker stadig at tale med jyske bank.

 

Selvfølgelig er jyske bank, velkommen til at fremsendes de ønskede dokumenter,

til min advokat, Thomas Schioldan Sørensen, mærk dokumenter J.12524 eller med sag BS 99-698/2015 eller til mig, så jeg kan lukke min mund.

I jyske banks fundament, under VORES VÆRDIER ER: fra side 17.

skriver Jyske bank: side Vi handler ud fra en helhedsbetragtning.

 

 

Vi løser problemer og udfordringer i hverdagen med afsæt i den sunde fornuft.

Vi gør ikke tingene sværere, end de er, og skaber smidige, enkle og fornuftige løsninger.

Vi overholder eksisterende regler.

Alt sammen kommer vi nærmer ind på
 

Jyske bank skriver tydeligt, at det er mig, der skal bevise jeg ikke har lånet. ?

Men hvad er SVIG lige, vi vil gerne forklare jyske bank at vi mener at Jyske Bank laver svig, når deres advokat giver usande saver og oplysninger.

Straffeloven kommer

Og hvad siger straffeloven, Politiet vil ikke undersøge sagen, eller afhører nogle, har intet forstand på straffeloven, er jo bare elektriker, men noget er der galt.

Billeder kommer

 

 

Fundament kommer
På side 21 skriver Jyske Bank:

Vi er åbne og hæderlige i ord og handling.

 

Vi respekter indgåede aftaler, og misbruger ikke den tillid, vi viser hinanden.

Vi ved, at der kan ske fejl, og er åbne om de fejl og problemer vi støder på:

Jyske Bank i har fået min tillid, misbrug den nu ikke, hvor skal jeg skrive unde.

 

Har kun få ønsker.

AT Jyske Bank

 

Siger undskyld offentligt, vores søn har lidt meget under dette her, så jo godt kan virke lidt gnaven, for vores børn dem beskytter vi. Vores søn har bet om at få lov at skivet et kapitel om hans oplevelse efter alt dette her, som vi stadig søger svar på.

 

AT stiller os som før 20 maj 2008.

AT dækker alle mine tab og omkostninger, både privat og erhverv, direkte og indirekte.

AT finde en passende erstatning, for at have givet min familie foreløbig 8 år på vand og brød,

 

At vi ingen penge havde til olie mm, måtte sælge det meste af vores indbo, ikke kunne købe medicin, da Jyske Bank spærrede konti for at få underskrifter på salgsfuldmagter osv. hvad jeg og andre siger, er noget vi ikke skulle have været udsat for, så syntes jyske bank ikke med god grund vi kan forlange, at jyske bank beviser at banken har rent mel i posen.

Og lige en tak igen til den der var så venlig at fylde vores olietank op.

Vi har stadig ikke fundet ud af hvem du eller i er.

Det var en meget smuk tanke, det kommer med i min bog, kan ikke løfte sløret, for bogen nu, da der kun ligger en lille første, og et kort prøve skriv, er lagt offentligt frem, vent til min bog er færdig, den bliver også morsom, og måske lidt spændende.

Til jer alle.

Nu er Jyske Bank ikke de eneste der har lavet swap Skjern bank skal betale landmand 700.000 kr. efter swap tab aftaler, så døm ikke Jyske bank, fejl sker.

Se godt efter om din bank har lavet det samme.

 

At jeg er udsat for noget helt andet, er jo netop derfor min historie skal fortælles.

 

ER DET SANDT ELLER FALSK, det kan vi desværre nok først få Jyske Bank til at svare på i retten,

PS kære Jyske Bank jeg har også papir på at være som en åben bog, og ønsker at tale med jyske bank.

Forklar gerne hvordan 2 forskellige virksomheder kan have samme konto nummer, spørger bare.

Ønsker bare at have et godt forhold til min bank, men for søren da, hvorfor vil Jyske Bank ikke bare svare, hvorfor behandler Jyske Bank sine kunder på den måde, hvad gør jeg forkert, sig det og jeg skal rette det.

 
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk