VVS skade

Brev sendt til Jyske Bank i et sidste forsøg for at få dem til at modtage omkring 1.200.000 kr. efter tvunget grundsalg
Ekstra side 4 reklame

JYSKE BANK NYT Skrupelløse Jyske Bank rådgivere uden
moral lavede bundfangende rådgivning www.banknyt.dk

Brev sendt til Jyske bank 21-08-2015

Jyske Bank 21/8 2015
Vestergade 8
8600 Silkeborg
Side 1

Hej Jyske Bank
Hovedsæde Silkeborg

Jeg skriver hertil, da Jeg ikke har fået svar eller på anden måde blevet hjulpet i mine spørgsmål som jeg tidligere har sendt.
Senest 16/6 2015 skrev jeg til Jyske Bank Helsingør ingen svar

1. Akt indsigt Jyske bank / Nykredit
2. Modtagelse af salgsprovenu bybjergvej 45. 3060 Espergærde Tab af renter
3. Har mange gange bet om oplysninger 5050-00013xxxxx konto er fundet i netpost (ikke aktuel længere)
4. Har ønsket om det er muligt at jeg kan få salgs fuldmagter retur, eller en begrundelse
5. Beregning af SWAP renter og retur swap renten. Prøver at regne det ud. Jeg betaler umiddelbart rente på 5.629999 %

Skriver lige lidt kort om min sag så modtagen ved hvad jeg gerne vil vide, og have udleveret.

1. Akt indsigt

Vedr. den akt indsigt jeg flere gange har bedt om, blandt andet i Helsingør afdeling, omkring mit byggeri og rådgivning på lån til byggeri (bybjergvej 43. 3060 Espergærde)

Jeg har flere gange over de sidste ca. 2 år bedt om aktindsigt i alt korrespondance mellem Jyske Bank og Nykredit omkring mig og virksomheden, omkring lånet der hænger sammen med swap.
Alle mine henvendelser til banken er blevet ignoreret.

Jeg forstår det derfor som Jyske Bank ikke vil, eller ønsker at udlever det ønskede materiale, der kan kaste lys over rådgivningen omkring der blandt andet blev anbefalet et swap lån frem for det lån jeg ønskede og bad om.

Da materialet muligvis kan gavne min sag i forbindelse med, at jeg desværre har været nødsaget til at lade min advokat stævne Jyske Bank for blandt andet dårlig rådgivning, spørger jeg en sidste gang.

Jeg vil herefter ikke forstyrre banken med at spørger efter disse bilag igen.

2. salgsprovenu bybjergvej 45

Hvis min advokat Thomas Schioldan Sørensen eller en anden fra hans kontor kontakter banken eller har kontaktet Banken så er det efter aftale, grundet ønske at banken tager handling på at modtage salgssummen for salget af Bybjergvej 45. 3060 Espergærde som jeg ligeledes har rykket for gennem de seneste par år.
Det er den grund som jyske bank krævede jeg solgte for omkring 3 år siden, og som er solgt til Helsingør kommune
Vel nok for over 2 år siden

Banken har før oplyst mig at jeg selv skulle havet fundet på at sælge grunden, hvorfor det skulle være mit eget problem at få pengene, jeg har selvfølge flere dokumenter hvor banken kræver grunden solgt og rykker for dette.

Jeg har et rentetab, som følge af at banken ikke har, ville tage imod salgs summen fra køber af Bybjergvej 45. 3060 Espergærde
Dette tab vil jeg selvfølge gerne have dækket,

Uanset om Jyske Bank har ladet Nykredit tage pant i grunden, før Jyske bank således Nykredit nu vil have pengene, har dette også betydning for min sag.

2. salgsprovenu forsat Side 2

Pr. 30/6 2015 er hovedstol ved nykredit 3.964.156,32 kr. Restgæld 2.858.575,15
Pr. 30/6 2015 er hovedstol ved Jyske Bank 4.328.000,00 kr. Restgæld 3.385.848,33 – 527.273.18 kr.
(Dette beløb betaler jeg renter af til jyske bank selv om jeg ikke skylder pegende)

Hvis Nykredit som de har oplyst sandsynligvis vil have beløbet nu, jeg har ikke oplysning om beløbet, vil mene det er omkring 1.200.000 kr. så vil forskellen være

Eksempel hvis jeg fik mine penge 30/6 2015, ville set se således ud.
Pr. 30/6 2015 er hovedstol ved nykredit 3.964.156,32 kr. Restgæld 1.658.575,15
Pr. 30/6 2015 er hovedstol ved Jyske Bank 4.328.000,00 kr. Restgæld 3.385.848,33 -1.727.273,18 kr.
(Dette beløb vil jeg måske komme til at betale renter af til jyske bank selv om jeg ikke skylder pegende)

Jeg er ikke bekendt med dårlig rådgivning før det kan konstateres, og her vil det kunne konstateres på fuld skrue, hvis Jyske Bank modtager og betaler swap låne delen ned i Nykredit
alt i mens Jyske bank forsat vil rente beregne 1.727.273.18 kr. med en rente af 5.32 %

Dette her vil jeg godt have klarhed over
Således kan jeg faktisk konstater at jeg får et nyt tab på renter af ca. 1.200.000 kr.
Et tab som ikke er konstateret, eller kan konstateres før Nykredit tager beløbet og nedbringer nykredit lånet
skulle passe sammen med SWAP lånet.

I forbindelse med at jeg har ladet min Advokat stævne Jyske Bank for dårlig Rådgivning, vil jeg gerne have afklaret og modtage salgssummen på den solgte grund. Bybjergvej 45
Således at jeg kan konstater et tab på resten af SWAP aftalens løbetid hænger sammen med den givet rådgivning.

Lige nu har jeg bare et tab på renten af salgsprovenu.
Tabet er løbende da jeg tror at renter kravet måske kun kan være 3 år. Det nærmer sig 3 år. ?

Tænker at banken ved at undlade at besvarer tidligere breve, måske sigter på forældelse,
derfor spørger jeg om forældelsen indtræder på hele rente beløbet, eller kun den det tab jeg har som er længere end 3 år bagud.

Et tab som jeg mener Jyske Bank skal dække grundet det er Jyske Bank der har tvunget mig til at sælge grunden, det er Jyske Bank der selv har ladet anmelde Nykredit fik pant i grunden og lade den tinglyse på den måde at Jyske Bank kom bagerst.

Jeg har på ingen måde valgt at betale ekstra ordinært ned eller afdrage hurtigere på Nykredit lånet nr 1344741

Hvis Jyske Bank er af anden opfattelse og mener jeg selv er skyld i eller selv har valg at betale hurtigere af eller på anden måde selv valg at låne mindre i lånet til Nykredit, bedes dette meddelt inden 10 dage.

3. konto 5050-00013xxxxx
Den konto 5050-00013xxxxx jeg har efterlyst flere gange omkring der var på et internt bank bilag som jeg ønskede kontoudtog af
Den er nu fundet på historik ved at se bankens netpost
Kontoudtog 1 tilhørende Elvagten A/S 12/7-2006 til 05/02-2008 blandt andet rest betaling af grund Bybjergvej 43
Kontoudtog 2 her er et andet navn i brev hoved. AAB Elvagten 1 ApS (Storbjerg erhverv) 5-2 2008 til 04/02-2009
Kontoudtog 3 AAB Elvagten 1 ApS (Storbjerg erhverv) periode 14/2-2009 til 1/12 2009 konto udgået
Konto kan nu kontrolleres. ( burde være på oversigten udgået konti )

4. Vedr: Salgs fuldmagter Side 3

Birgit Buch Thuesen sendte 19/8 2013 2 nye salgsfuldmagter
(jeg fik besked på at jeg ikke måtte tage forbehold rette i de først fremsendte fuldmagter)
dels søvej 5, 3100 Hornbæk samt Bybjergvej 43. 3060 Espergærde

Jeg har 16/6 senest skrevet til Jyske Bank Helsingør hvor jeg blandt andet ønskede
Salgsfuldmagter retur, eller en begrundelse for at de forsat skal ligge i banken.
Rykker igen for at banken skal modtage salgssummen for salget af Bybjergvej 45. 3060 Espergærde

5. Beregning af swap renten og retur swap renten

Der bliver hævet swap førstegang 26/6 2009 på aftalen er datoen 30/6 2009
lånetilbud 20/5 2008 & 6/5 2009 det er udbetalt underskrevet 19/5 2009

Det kan ses at Jyske Bank hæver i snit 2 dage tidligere på kontoen end der står i aftalen. Hvorfor kontoen går eller kan gå i minus tidligere end det som står i swap aftalen, og banken flytter penge fra en anden konto,
det giver støj, da jeg jo ikke har rådighed over penge i perioden fra de hæves til den dag de skulle hæves.

Beregning af Swap renten tror jeg at havet regnet den ud, den følger ikke lånet,
og lånet på Nykredit betales hurtigere af end swappen hvis jeg regner efter med swap w015776999 15/7 2008
og swap w017585999 16/7 2008 det er dog dette nummer der står på alle udtog.

Jeg betaler renter af et stort beløb, et beløb jeg slet ikke skylder, dette konstateret jeg efter 31/12 2012 da erhvervs lån nødvendigt måtte hjemtages til nedbringelse Nykredit hovedstol, eftersom jeg alligevel ikke kunne låne det lovet og ønsket lånebeløb.

Jeg konstater på et tidspunkt efter næste swap afregning, at renten ikke falder ikke på swappen,
dette samtids med jeg presses til at underskrive og acceptere stører afbetalinger og salgs fuldmagter August 2013

Alt dette syntes at være en følge med den swap, der af banken blev oplyst til ikke betyde noget hvis en lampe lyste og banken skulle dreje på knappen så lampen slukkede igen.
Herefter er banken blevet indstævnet til pengeinstitutsankenævn, hvilket banken fik afvist med begrundelsen at det var mest erhverv, banken er sagsøgt inden 1 år afvisning

Jeg har konstateret at Swap renten og lån på ingen måde passer sammen, med det skyldige beløb hvor det er umuligt for mig at kontrollerer

Der er konstateret at kun være fremsendt meget får rente fastsættelser for renteswap nr. w015785
Disse er nærmest umulige at finde på net post, er der lavet andre en de 2 – 3 stykker jeg menes at have set.

Er der et sted jeg kan finde disse rente fastsættelser, hvis der findes nogle fra perioden 2008/2009 til 2013
Det findes ikke på mit Jyske netbank.

Beregning af Swap retur renten
Er det rigtig konstateret at den swap rente jeg modtager ikke stemmer med den rente jeg skal betale nykredit bad og fast rente = sikkert lån

I den fremsendte rentefastsættelse for renteswap w015785 dato 30/6 2015 oplyses renten til at være 0,00001 %
Hovedstol oplyses til at være 4.328.000,00 kr selv om hovedstol er mindre
På Nykredit hjemmeside oplyses Rentetilpadsningslånet til at være 0,310000 % – 0,000001 = 0,309999 % + 5,32 %
Jeg betaler umiddelbart en effektiv rente på 5.629999 % på det jeg efter Jyske Bank opgørelse skulle skylde
kan først konstateres ved næste nykredit termin

(bidraget er på et F1 lån 0,85 % efter nykredits hjemmeside, men grundet swappen er bidraget sat til 3.00 %)
Tillægs Bidrag 2.15 % grundet bankens bedre og sikkert swap lån. Den faste obligations rente var dengang ca. 5,40 %

Med venlig hilsen Carsten Storbjerg Skaarup Søvej 5. 3100 Hornbæk 40 333400


jyske bank gik efter forældelse og trak tiden ud i sag om dårlig rådgivning

Jyske Bank Trak tiden ud så 8500 kunder tabte til Jyske Bank
Bankens direktør erkender, at tusindvis af obligationsinvestorer kan glemme alt om kompensation.

Ved at trække tiden ud slipper Jyske Bank for at betale en kompensation til 8500 kunder. De har nu mistet de penge, som de i 2007 investerede i et produkt, der ifølge Jyske Bank havde en lille risiko. Det skriver Børsen.

Jyske Banks topchef, Anders Dam, indgik mandag et forlig med Forbrugerombudsmanden om at kompensere 80 procent af kundernes tab. Men forliget omfatter kun 1500 kunder. Resten, eller 8500 kunder, er faldet for forældelsesfristen.

Dem kan jyske bank med loven i hånden sige de ikke ønsker at betale til, hvilket banken har valgt således at forstå jyske Bank ikke syntes at kende ordet moral.

Jyske Bank har trukket det længste strå i sagen, konstaterer Børsen.

Samlet tabte de 10.000 kunder, der investerede i Jyske Invest Hedge Markedsneutral (Jihmo), 800 millioner kroner.

Allerede i 2009 forsøgte Forbrugerombudsmanden at få et forlig i stand. På det tidspunkt var ingen af kunderne faldet for forældelsesfristen. Men dengang var Jyske Bank afvisende. I stedet gik banken efter en retlig afgørelse.

Men efter forældelsesfristen er overskredet for tusindvis af kunder, har banken tilsyneladende skiftet strategi.

Det er klart, at det er kritisabelt, hvis man bevidst har udskudt det her, til forældelsesfristen indtræffer, siger Niels Mengel, formand for Dansk Aktionærforening, til Børsen.

Forbrugerombudsmand Henrik Øe er godt tilfreds med forliget. Han forsøgte i 2010 uden succes at få banken til at suspendere forældelsesfristen.

Anders Dam afviser, at han “koldt og kynisk” har ventet på, at fristen udløb.

Vi gav fristforlængelse til de af vores kunder, som henvendte sig, og vi har annonceret med det på vores hjemmeside i over et år, siger han til Børsen.

Jyske Banks investeringsforening tiltrak kunderne med overskrifter som “vejen til et mere sikkert afkast”. For hver 100 kroner som den enkelte investor skød ind, investerede Jihmo for 2500 kroner. Det skulle øge afkastet, men mangedoblede i stedet tabet.

——-
Reklame el til tiden

Har du brug for en elektriker – akut, udkald eller alt almindeligt elarbejde – Derudover har vi vagt hver dag til klokken 23.00 (ikke døgnvagt)

Elvagten kan kontaktes på vor vagttelefon.

Vagt nummer : 40 333 400
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk